Kruistabel van Toernooi SES001

Kruistabel van Toernooi SES001

Toernooi Secretaris: Jörg Kracht
Positie Naam Speler 1 2 3 4 5 6 7 Punten SB-punten
1 LSS CM Frank Fritsche
1
1
1
1
1
1
6.0 15.00
2 Helmut Hirscheider
0
=
=
1
1
1
4.0 7.75
3 Walter Freytag
0
=
=
=
1
1
3.5 6.50
4 Klaus Duchêne (+)
0
=
=
=
=
1
3.0 6.00
5 Peter O. Knoeppel
0
0
=
=
1
1
3.0 4.75
6 Michael Müller-Töpler
0
0
0
=
0
1
1.5 1.50
7 Frank Neumann
0
0
0
0
0
0
0.0 0.00
Toernooistartdatum: 2011-10-27 Toernooi Einddatum: 2012-05-12 , Toernooi sluitdatum: 2012-05-13
Begonnen Partijen: 21 Beëindigde Partijen: 21