Privacy beleid

Privacy beleid

Data bescherming

De operators van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke data zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke data confidentieel en volgens alle data beschermings regels en privacy beleid.

Het gebruik van dez website is onmogelijk zonder het invullen van persoonlijke gegevens. Naam en e-mailadres zijn nodig voor identificatie van de speler. Andere persoonlijke gegevens die op deze website verzameld worden zoals rating, geboortedatum enz. worden op vrijwillige basis verzameld. Er worden geen persoonlijke gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Sociale plug-ins, volgprogrammas, advertentie gereedschap enz

Er worden geen sociale plug-ins gebruikt. Er wordt geen volgsoftware of advertentiegereedschap van andere providers gebruikt. Er kunnen dus geen cookies door deze diensten via de Lechenicher Schaak server aangeboden worden.

Toernooiresultaten kunnen gepubliceerd worden op sociale media een naam kan echter alleen vernoemd worden met uitdrukkelijke toestemming.


Cookies

De internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies kunnen een computer niet beschadigen en bevatten geen virussen. Cookies maken deze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden in de browser.

We gebruiken hoofdzakelijk zogenaamde "sessie-cookies". Deze worden verwijderd aan het einde van het bezoek. Andere cookies worden opgeslagen op de pc tot deze handmatig verwijderd worden. Deze cookies zorgen ervoor dat bij het volgende bezoek de browser herkend wordt en de vorige geselecteerde taal wordt gebruikt. Er wordt geen enkel ander cookie geplaatst.

De browser kan zo ingesteld worden dat geinformeerd wordt bij de installatie van cookies, of cookies kunnen alleen specifieke gevallen toegelaten of verboden worden, of totaal verboden worden, of verwijderd worden bij het sluiten van de browser. Als het gebruik van cookies verboden wordt zal het functioneren van de website beperkt zijn.


Server-Log-bestanden

De provider van de pagina's houdt automatisch alle informatie bij in zogenaamde server logbestanden, die uw browser automatisch naar ons zendt. Dit zijn:

Deze gegevens kunnen niet toegekend worden aan specifieke personen. Er wordt geen consolidatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen gemaakt. We behouden het recht om deze gegevens na te zien als we concrete indicaties van illegaal en beledigend gebruik (zoals het gebruik van meerdere accounts voor 1 speler) ontdekken.


Informatie, wissen, blokkeren

Binnen het raamwerk van de wettelijke voorzieningen, zeker de Europese beschermingsregels van basisgegevens (EU-GDSR), zijn de volgende rechten: Het recht om gratis en altijd informatie te ontvangen van alle opgeslagen persoonlijke gegevens, de bron, ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en evenzeer het recht deze gegevens te verbeteren, wissen of blokkeren. Het recht het bewerken te beperken of te weigeren en het recht van gegevensoverdracht. Het Toestaan van gegevensverwerking kan te allen tijde ingetrokken worden zonder invloed op het wettelijke process van verwerking voordat de toestaan ingetrokken werd. Het recht in beroep te gaan bij een overkoepelende autoriteit.

Een geregistreerde gebruiker bieden we ook de mogelijkheid eigen gegevens in te zien en indien nodig te wissen of te veranderen als toevoeging op verschillende functies binnen onze website. Als, ondanks onze moeite om zeker te stellen dat de opgeslagen gegevens juist en up-to-date zijn, er toch nog onjuiste informatie opgeslagen is zullen we die op verzoek verbeteren.

Bij het bekijken van het verwijderen van persoonlijke gegevens binnen het kader van de statutaire voorzieningen, zullen we ook rekening houden met bepaalde aspecten van het account dat mogelijk het wissen tegenhoud. Dit in verband met verplichte voorzieningen nodig voor de werking van de website en zijn individuele functies, het scherm van de kruistabellen en de partijnotaties en andere zaken die essentieel zijn voor het vervolg van het doel van de Lechenicher SchaakServer.

Onze website kan ook verwijzingen bevatten naar andere wettelijke of natuurlijke personen die niet gebonden zijn met deze gegevensbescherming.

Betalingen

Stripe

Op onze website bieden wij betaling via Stripe en de bijbehorende betaalmethoden aan. Aanbieder van deze betalingsdiensten is

Stripe Payments Europe Ltd
Block 4, Harcourt Center
Harcourt Road
Dublin 2

Als u kiest voor betaling via Stripe, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan Stripe doorgegeven.

De overdracht van uw gegevens aan Stripe vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid a GDPR (toestemming) en art. 6 par. 1 lid b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een herroeping heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking die in het verleden is uitgevoerd. Alle gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingen zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de betalingen en zullen worden verzonden via een "SSL"-verbinding. Stripe is gecertificeerd volgens PCI DSS. Stripe kan persoonsgegevens buiten de EU overdragen, verwerken en opslaan. Stripe valt onder de Safe Harbour Agreement. Informatie over de gegevensbescherming van Stripe is hier beschikbaar: Stripe