Lehekülg on automaatselt tõlgitud. Kui arvate, et see vajab parandamist, siis palume vabatahtlikult lehekülge uuendada.

Jälg

Jälg

See jäljend kehtib praegu domeeni chess-server.net ja selle alamdomeenide kohta. Seda domeeni kasutab Lechenicher SchachServer.

Lehekülgi pakuvad:

Dr. Ortwin Pätzold
Elsa-Brändström-Strasse 15
50374 Erftstadt
Tel: 02235/680136
Fax: 02235/680137

Toimetuse ja tehniline kontakt: ortwin@chess-server.net

Vastutus, ohutusnõustamine:

Kõik veebilehtedel sisalduvad andmed ja teave on hoolikalt uuritud ja kontrollitud. Siiski ei võeta mingit garantiid ega vastutust nende õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse eest. Me jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi ja täiendusi esitatud teabesse.

Vastavad teenusepakkujad vastutavad kolmandate isikute veebilehtede eest, millele viidatakse sellelt leheküljelt hüperlingi kaudu. Dr. Ortwin Paetzold ei vastuta selliste kolmandate osapoolte veebilehtede sisu eest ja distantseerub käesolevaga selgesõnaliselt kõikide lingitud veebilehtede sisust.

Lisaks sellele võib Lechenicher SchachServeri leheküljed olla lingitud mõne teise teenusepakkuja poolt hüperlingi kaudu ilma Lechenicher SchachServeri ja selle veebimeistri teadmata. Lechenicher SchachServer ja selle veebimeister ei võta vastutust esinduste, sisu või mis tahes seoste eest kolmandate isikute veebilehtedega.