Kruistabel van Tornooi SES003

Kruistabel van Tornooi SES003

Tornooi Secretaris: Jörg Kracht
Positie Naam Speler 1 2 3 4 5 6 7 Punten SB-punten
1 Bernhard Kirch
5.0 12.25
2 Peter Krause
4.5 10.50
3 Helmut Hirscheider
4.0 9.00
4 Frank Malewicz
3.0 7.75
5 Michele De Levo
2.0 3.25
6 Rainer Tavenrath
1.5 3.50
7 Klaus Duchêne (+)
1.0 2.25
Tornooistartdatum: 2014-02-23 Tornooi Einddatum: 2014-07-30 , Tornooi sluitdatum: 2014-07-30
Begonnen Partijen: 21 Beëindigde Partijen: 21